Category Archives: Clubnieuws

Sparta Happening 2018

By | Clubnieuws | No Comments

Dit jaar zal er ook weer een onderlinge wedstrijd worden georganiseerd welke bekend staat als de Sparta Happening. Tijdens deze dag kunnen de turn(st)er(s) het in vriendschappelijke sfeer opnemen tegen andere turn(st)er(s) binnen de vereniging.

Daarnaast is het ook leuk voor papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s om te zien wat voor vaardigheden er tijdens het turnen worden aangeleerd. Iedereen zal worden ingedeeld op het eigen leeftijdsniveau, wat maakt dat het een eerlijke wedstrijd is die kan worden opgedeeld in verschillende rondes. Er is dit jaar gekozen om de wedstrijd te splitsen over twee dagen. Dit zorgt ervoor dat alle wedstrijden in één zaal worden geturnd.

De Sparta Happening vindt dit jaar plaats in het weekend van 2 & 3 juni 2018.

Zaterdag 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni zullen alle jongens in actie komen. Naast de jongens zullen ook alle recreatie meisjes hun wedstrijd turnen. Dit zijn de recreatiemeisjes met verplichte oefenstof welke wordt aangeleverd door de leiding. De wedstrijden zullen worden geturnd tussen 8.30 en 17.00 uur.

Zondag 3 juni 2018

Op zondag 3 juni zal de selectie in actie komen. Naast de selectie zullen ook alle oudere recreatie meisjes hun wedstrijd draaien die vrije oefenstof turnen. Dit omvat alle meisjes met een vloeroefening op muziek. De wedstrijden zullen worden geturnd tussen 10.00 en 15.00 uur waarbij de selectie in de ochtend zal worden ingepland.

Afhankelijk van de inschrijvingen zal er een dagindeling worden gemaakt. De wedstrijddagen zullen worden opgedeeld in verschillende rondes en de turn(st)er hoeft uiteraard maar tijdens één ronde aanwezig te zijn. Het streven is dat één wedstrijdronde circa 2-3 uur duurt. Wij kunnen nu helaas nog niet inschatten welke kinderen wanneer op de dag aanwezig dienen te zijn.

De Sparta Happening is elk jaar een groot succes waarbij iedereen vol plezier laat zien wat er geleerd is. Er zijn in elk niveau prijzen te verdienen en iedereen krijgt na afloop een mooi diploma mee naar huis. Om de dag en organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om uw zoon/dochter tijdig op te geven.

Let op: Aanmelden is niet meer mogelijk, de deadline was uiterlijk zondag 29 april.

Alle wedstrijden worden geturnd in de grote gymzaal in de fretstraat; Fretstraat 2, 2623 CA Delft.

Geslaagd springfestijn in Jump XL te Zoetermeer

By | Clubnieuws | No Comments
Thomas, Patricia
De kinderen (100!) waren zelfs muisstil bij de uitleg.
Moeder van Fenna
Super leuk en goed georganiseerd. De kinderen hebben veel lol gehad.
Jayden
De leukste springhal ooit!
Thomas, Patricia
Zeer veel complimenten voor de organisatie. Het ging allemaal vlekkeloos.
Rona, Amy, Isha, Alex
Wij vonden vandaag heel leuk. Wij zouden het gezellig vinden om dit soort uitjes vaker te doen.
Jessica
Ik vond het heel leuk dat we saltos konden maken en op die hoge plank klimmen en er van afspringen.
Tim
Ik vond het heel leuk om tussen de blokken te springen.
Melody
Het was heel leuk! Het is geweldig dat Sparta dit soort dingen organiseert.
Floor
Ik vond het heel leuk, ik heb alles gedaan wat ik kon.

Op vrijdag 9 maart j.l. gingen we met maar liefst 100 Spartanen springen in Jump XL in Zoetermeer. Door het overweldigende aantal aanmeldingen hadden we de hele zaal met trampolines en de ruimte met de eettafels voor Sparta alleen.

Na het uitdelen van de armbandjes, de springsokken en het maken van een groepsfoto kregen we bij de trampolines een korte uitleg over de veiligheid. Daarna kon het feest beginnen en konden de kinderen zich heerlijk uitleven op allerlei trampolines.

Enkele trampolines eindigde in een bak gevuld met schuimplastic blokken (een valkuil), handig om salto’s en andere moeilijke trucs te leren, want je landt altijd zacht. Een aantal kinderen hadden ook het lef om van een 4 meter hoge toren af te springen (met of zonder salto) op een groot landingskussen. Iedereen had plezier en er waren genoeg trampolines om heerlijk op te springen. Na een uur was het tijd voor wat drinken en eten. Kannen limonade en patatjes werden aangevoerd. Sommige tafels moesten even wachten op de patat, maar het duurde gelukkig niet lang voordat ook zij konden smullen.

Het was erg gezellig en het was leuk om zoveel Sparta leden bij elkaar te zien en plezier te zien hebben. Zo zie je ook eens kinderen die op andere uren turnen. Nog een bedankje voor Medusa en de andere vrijwilligers en de fijne samenwerking met de mensen van Jump XL. ‘Ik zou zeggen: volgend jaar weer!’

Sparta-Delft gaat naar JumpXL op 9 maart 2018

By | Clubnieuws | No Comments

Vanuit Sparta-Delft wordt op 9 maart 2018 een heel erg leuke activiteit georganiseerd voor onze leden. Het gaat om een uur springen in een trampolinepark en frietjes eten bij JumpXL te Zoetermeer. De kinderen worden begeleidt door leiding vanuit Sparta, maar deelname aan de activiteit blijft op eigen risico!

Wat? Eén uur springen + frietjes eten bij JumpXL te Zoetermeer
Waar? Saloméschouw 154, 2726 JX, Zoetermeer
Wanneer? 9 maart 2018
Tijdsplanning: 17:30 uur verzamelen/aanmelden
18:00 – 19.00 uur springen
19:00 uur frietjes eten
19:45 uur tijd om opgehaald te worden
Kosten €11,- per kind (inclusief springen, ranja, springsokken en frietjes)

Er dient vooraf te worden betaald. Dit kan door het geld in een gesloten envelop met naam bij de leiding in te leveren, of online via iDEAL bij de aanmelding. Bij betaling via iDEAL komt er nog EUR 0,29 transactiekosten bij. De broertjes en/of zusjes van onze leden zijn ook uitgenodigd om deel te nemen. Er geldt wel een minimale leeftijd van 5 jaar. Let op: ook de deelname van broertjes en zusjes is op eigen risico!

De inschrijving is pas volledig wanneer er is betaald. Het inschrijven kan tot uiterlijk 4 maart. Het trampolinepark kent een maximaal aantal deelnemers. Dus ben er snel bij, want vol = vol.

Het is helaas niet mogelijk om vanuit de vereniging vervoer aan te bieden. Houdt er rekening mee dat het vervoer zelf geregeld dient te worden. De locatie is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Als ouder is het mogelijk om in de kantine, of aan de kant van de trampolinehal plaats te nemen. Het is tevens mogelijk om foto’s te maken op de vloer, mits er ruimte is op de springvloer.
Voor aanvullende informatie kan er contact worden opgenomen met de leiding via activiteiten@sparta-delft.nl.

ALV

By | Clubnieuws | No Comments

Beste Sparta leden,

Door middel van deze brief wil het bestuur van Sparta u informeren over de Algemene Ledenvergadering  van Sparta.

Sportief gezien heeft Sparta weer een goed jaar achter de rug. De lessen zijn nagenoeg allemaal vol en aan het einde van het afgelopen seizoen is er weer een succesvolle Sparta happening geweest. In oktober vierden we ons 130 jarig jubileum. Helaas is onze collega turnvereniging Excelsior dit jaar gestopt. Gelukkig zijn we in staat geweest de Excelsior-leden die bij Sparta wilden gaan turnen te plaatsen in de diverse groepen.

Allemaal zaken om trots op te zijn.

De financiën van Sparta zijn, zoals vorig jaar in de ALV al is aangegeven, nog steeds de belangrijkste zorg van het bestuur. Hierbij spelen verschillende zaken een rol.

De gemeente Delft heeft de afgelopen jaren de subsidies afgebouwd. Hierdoor is de contributie vorig jaar beperkt verhoogd.

Daarnaast speelde mee dat er door een tekort aan financiële expertise onvoldoende zicht was binnen het bestuur op de begroting. Dit is inmiddels opgelost door het aantrekken van een externe boekhouder. Ook is het afgelopen jaar scherp op de uitgaven gelet. Zo is onder meer afstand gedaan van de volleyballessen.

Wellicht heeft u in de krant vernomen dat de landelijke turnorganisatie, de KNGU, grote financiële problemen heeft. Ondanks veel protest, ook van Sparta, heeft de KNGU besloten om de contributie van de leden drastisch te verhogen om zo zelf de tekorten te kunnen wegwerken de komende jaren. Tot nu toe is elk Sparta lid, recreatief – of selectie, lid van de KNGU. Het bestuur van Sparta vindt het niet reëel om de stijging van de KNGU bijdrage door te berekenen aan haar leden. Dit zou namelijk leiden tot een gigantische stijging van de Sparta contributie.

De afgelopen maanden hebben daarom in het teken gestaan van het zoeken naar een alternatief. Dat alternatief is recent gevonden. De recreatieve leden van Sparta zijn vanaf 1 juli 2016 geen KNGU lid meer zijn. Dit maakt voor de recreatieve leden geen verschil, aangezien zij geen wedstrijden turnen die door de KNGU georganiseerd worden en ook geen gebruik maken van andere KNGU diensten. De ongevallenverzekering, die tevens onderdeel uitmaakt van het KNGU lidmaatschap, wordt via een andere verzekeraar geregeld. Hierdoor zijn we in staat kwalitatief hoogstaande turnlessen aan te bieden voor nog steeds een reële prijs.

Dit heeft er wel toe geleid dat het niet goed mogelijk was een realistische begroting voor 2016 op te stellen. Nu de hoogte van de verzekeringspremie helder is, kan de begroting afgemaakt worden. Zoals het er nu uitziet komt Sparta dit jaar weer voor het eerst in de zwarte cijfers, dat wil zeggen er blijft een klein overschot over, zodat we onze buffer kunnen opbouwen.

Daarom is er voor de zomer helaas geen ALV georganiseerd. Nu de ALV stukken gereed zijn, heeft het bestuur de ALV vastgesteld op 8 september. Graag vernemen wij of u aanwezig wilt zijn bij de ALV. Daarom verzoeken wij u, indien u van plan bent de ALV te bezoeken, dit voor 29 augustus kenbaar te maken bij het bestuur. Tijdens de ALV zullen we uiteraard uitgebreid ingaan op de financiën en verantwoording afleggen over de keuzes die het bestuur hierbij heeft gemaakt.

Tenslotte wil het bestuur u er op wijzen dat de lessen na de zomervakantie starten in week 35 (vanaf 29 augustus).

Voor nu wensen we u nog een prachtige zomervakantie en we hopen u te mogen begroeten op de ALV van 8 september!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Laura Kalfsvel
Voorzitter Sparta-Delft.

3e divisie districtsfinale

By | Clubnieuws | No Comments

19 maart mochten Fenna en Mila deelnemen aan de districtsfinale van de 3e divisie. Zij hebben zich hiervoor geplaatst door 2 regionale wedstrijden eerder dit seizoen goed te hebben geturnd. Fenna begon de wedstrijd al allereerste op balk. Zij had de afgelopen weken getraind voor een nieuwe opsprong: koprol op. Dit was de eerste wedstrijd waar zij dit element uitvoerde en gelukkig erg succesvol! Na wat kleine wiebels viel Fenna helaas vrij hard op de balk met haar sprongencombinatie. Deze werd hierdoor helaas niet geteld. Zij kwam uit op een D-score van 2.7 en een totale score van 9.87. Mila volgde na Fenna. Mila turnde een stabiele wedstrijd, waarbij ze helaas met de radslag van de balk af viel. Gelukkig werd deze wel geteld. Ook haar mooie salto voorover van de balk af zorgde voor een D-score van 3.2, met een totale score van 8.93.

Hierna waren de meiden aan de beurt op vloer. Tijdens het inturnen haperde Fenna een keer met haar arabier-flikflak-salto, maar gelukkig kon zij hem daarna nog een keer goed inturnen. Mila mocht beginnen en had een leuke vloeroefening. Helaas hadden meerdere turnsters dit nummer mooi gevonden, waardoor wij hem vaker voorbij hoorde komen. Maar gelukkig had niemand het nummer zo geknipt zoals bij Mila, waardoor hij tóch origineel bleef. Ze had afgelopen weken hard geoefend aan strakke landingen en lange benen en dat was goed te zien! Ze behaalde een bonus, waardoor ze een D-score van 3.3 haalde en een totaalscore van 10.63. Als laatste van haar groepje mocht Fenna haar vloeroefening laten zien. Ze haalde haar acrobatische serie goed en zette een prachtige oefening, met veel bonuspunten, neer. Ze behaalde hiermee de 2e (!) score van haar ronde en kreeg een 11.37, met een D-score van 3.7.

De afgelopen weken had Fenna, vanwege een blessure aan haar enkels, vooral sprong met trampoline getraind. Helaas mocht ze op deze districtfinale geen trampoline springen, dus koos zij voor tweemaal overslag met plank. Hiervoor kreeg zij een gemiddelde van 10.35. Ook Mila sprong tweemaal overslag met plank. Zij behaalde een gemiddelde van 10.40.

Als laatste toestel van de wedstrijd turnden zij brug. Tijdens de vorige wedstrijd was bij beide meiden de opzwaai boven horizontaal niet geteld en hier hadden zij dan ook hard op getraind. Fenna behaalde beide kippen en turnde een mooie hoge salto. Alhoewel de opzwaai zeker hoger was dan voorheen, werd deze helaas weer niet geteld. Ondanks dat behaalde zij een mooie score van 8.97, met een D-score van 2.2. Ook bij Mila werd de opzwaai niet geteld, maar zij sloot haar oefening af met een mooie tegenspreiden-1/2 draai en een stevige landing. Zij behaalde een 8.33, met een D-score van 1.8.

Er is weer veel inspiratie opgedaan. De meiden gaan aan de slag met nieuwe elementen en nieuwe vloeroefeningen. Er staan nog twee wedstrijden dit seizoen op het programma waar de meiden nu naar toe gaan werken. Fenna is vandaag 28e en Mila is 34e geworden.

Districtkampioenschappen heren 20 februari

By | Clubnieuws | No Comments

Zaterdag 20 februari hebben 4 heren/jongens (Jaimy, Jayden, Pepijn en Jay) meegedaan aan een regionale wedstrijd in Albasserdam. De heren hebben een super goede wedstrijd geturnd met mooi uitgevoerde oefeningen. Natuurlijk waren ze wel een beetje gespannen, maar dat was niet altijd te zien. In de eerste ronde is Jaimy tweede geworden en in de derde ronde is Jay eerste geworden! Ik ben super trots op alle heren! Mogen er nog vele wedstrijden volgen!

3e divisie Regiowedstrijd 6 februari

By | Clubnieuws | No Comments

Zaterdag 6 februari hebben Fenna, Mila, Rayna en Isha hun 2e regionale wedstrijd geturnd. ’s Middags was het de beurt aan Fenna en Mila.

Fenna en Mila begonnen met brug. Helaas werd bij beide turnsters de opzwaai boven horizontaal voor de buikdraai niet geteld. Fenna haalde een 7.95 (D-score: 2.1) en Mila een 7.25 (D-score: 1.6). Vervolgens gingen ze naar balk. Tijdens het inturnen hadden beide turnsters moeite om op de balk te blijven staan, gelukkig was daar tijdens de wedstrijd (bijna) niks meer van te zien. Fenna is alleen van de balk gevallen met haar pirouette, maar turnde verder een erg goede wedstrijd! Ook Mila is een keer gevallen, met de radslag. Verder ging ook haar oefening goed. Fenna haalde een 10.1 (D-score: 3.2) en Mila een 8.95 (D-score: 2.6).  Vloer was erg netjes bij beide. Mila haalde een 10.25 (D-score: 3.2) en Fenna een 10.90 (D-score: 3.6). Met deze score is Fenna uiteindelijk 3e op vloer geworden van alle turnsters! Als laatste was sprong aan de beurt. Beide turnsters sprongen tweemaal overslag over de pegases. Mila haalde tweemaal een 10.25 (D-score: 2.4), Fenna haalde voor haar eerste sprong een 9.5 (D-score: 2.4), voor haar tweede sprong kreeg zij een 9.25 (D-score: 2.4). Uiteindelijk is Fenna 11e geworden en Mila 13e. Hierbij hebben ze zich allebei geplaatst voor de districtsfinale op 19 maart! Gefeliciteerd!

’s Avonds mochten Rayna en Isha hun oefeningen laten zien. Zij begonnen bij balk. Beide hebben een mooie score geturnd, Isha behaalde een 11.3 (D-score: 4.8) en Rayna een 10.1 (D-score 4.5). Vervolgens gingen zij door naar vloer. Daar haalde Isha een 10.75 (D-score: 5.7) en Rayna een 8.6 (D-score: 5.1). Daarna hadden zij sprong. Beide turnsters sprongen tweemaal overslag over de pegases. Isha behaalde voor haar eerste sprong een 10.4 (D-score: 2.4) en voor haar tweede sprong een 10.5 (D-score: 2.4). Rayna kreeg voor haar eerste sprong een 9.65 (D-score: 2.4), voor haar tweede sprong kreeg zij een 10.25 (D-score: 2.4). Als laatste gingen zij naar brug. Rayna heeft er voor gekozen om geen salto te turnen. Isha heeft een 11.95 gehaald (D-score: 4.8) en Rayna een 9.8 (D-score: 4.2). Uiteindelijk is Isha 22e geworden en Rayna 33e. Zij hebben zich helaas niet geplaatst voor de districtsfinale.

Jubileumvesten

By | Clubnieuws | No Comments

In het najaar, tijdens de viering van het 130-jarig jubileum van Sparta hebben we het al aangekondigd: er is een speciaal vest ontworpen voor alle leden. En vanaf nu kun je dit vest bestellen.

Het vest is van Fruit of the loom, donderblauw, met print op de rug (het logo van Sparta, Sparta-Delft in zilveren print en de jaartallen 1885-2015). Het is van goede kwaliteit en prima geschikt om over je turnkleding te dragen. De prijs van het vest is €25,-;

Bestellen?

  • Kies je maat uit onderstaande tabel. Let op: ruilen is niet mogelijk!
  • Maak 25 euro over op de rekening van Sparta Delft: IBAN NL 65 INGB0000510525
  • Vermeldt hierbij naam, les, en maat, en emailadres.
  • Via de mail ontvang je een bevestiging.

De uiterste besteldatum is vrijdag 19 feb, voor de voorjaarsvakantie. De levering is +/- 6 weken, inclusief bedrukken. Dat betekent dat we tijdens de Spartahappening een heleboel turners en leiding in de jubileumvesten hopen te bewonderen!

Let op: dit is een eenmalige actie, speciaal voor het jubileumjaar. Na 19 feb is bestellen niet meer mogelijk.

Vriendelijke groet,

De jubileumcommissie

Maat Width* Length**
116 (5-6 jaar) 41 50
128 (7-8 jaar) 43,5 55
140 (9-11) 46 60
152 (12-13) 51 65
164 (14-16) 56 71
XS (dames) 46 62
S 48,5 63,5
M 51 65
L 53,5 66,5
XL 56 68
XXL 58,5 69,5
S (heren) 52 67
M 56 70
L 60 73
XL 64 76
XXL 68 79

*Measure across garment 1 cm down from armholes; ** Meassure form highest point of shoulder to bottom edge of garment

Facebook